Zájmová oblast

Česká republika se nachází na hlavním evropském rozvodí, které republiku rozděluje na 3 evropská povodí – povodí Labe, Dunaje a Odry. Česká republika je rozdělena na 10 dílčích povodí.

Dílčí povodí Dyje nacházející se v jihovýchodní části České republiky je povodí řeky 3. řádu a je součástí povodí Dunaje, jehož úmořím je Černé moře.

Celková plocha dílčího povodí Dyje v ČR zaujímá 11 162,7 km2 a je druhým největším dílčím povodím v České republice, reprezentuje cca 14 % území ČR.

Povodí Dyje není příliš výškově členité, nejvyšším bodem je Javořice (837 m n. m.). 90 % plochy povodí dosahuje nadmořských výšek cca 150 až 600 m.

Správně zasahuje do 6 krajů ČR a zahrnuje 1 097 obcí s celkovým počtem 1,427 mil. obyvatel.

Jedná se o region se stavem a prognózami s nejvíce napjatou klimatologickou a hydrologickou vodní bilancí a současně nejvýrazněji se měnícími klimatickými podmínkami.

V posledních 5 letech nastávají v povodí Dyje (včetně dopadů na část území Rakouska) reálné krizové stavy dostatečnosti a dosažitelnosti zdrojů vody potřebné k uspokojení všech očekávaných potřeb. Povodí Dyje je z pohledu negativních dopadů změny postiženo nejvíce z celé ČR.

Vývoj posledních let reálnými (měřitelnými) stavy potvrzuje verifikovanými (mezinárodně uznávanými) modely zpracované prognózy budoucího vývoje, zejména:

Bohužel tyto prognózy se nejenom plně naplňují, ale v mnohém reálné situace krizových stavů nastávají ve vyšší četnosti a dříve, než bylo před několika lety prognózováno.

Zvyšuje se četnost zásadních dopadů na stav klíčových prvků území (lesy, půda), zemědělství, energetiku spojenou s vodním hospodářstvím, život ve městech a obcích – včetně zahájeného uplatňování regulačních opatření odběrů a spotřeby vody.